Культура

TikTok қауымдастықтың қауіпсіздігін қалай қамтамасыз етеді: 2023 жылдың екінші тоқсанында Қазақстанда миллионға жуық бейнеролик жойылды

TikTok  адамдар шығармашылықпен айналысып, бірігіп, көңіл-күйлерін көтеріп және жаңа дүниелерденхабардар болуы үшін қауіпсіз әрі ынтымақты орта құруға ұмтылады. TikTok платформадағы осындайахуалды қолдау мақсатында Қауымдастық Ережесінбұзатын нақты контент анықтап, қарап және шара қабылдау үшін  инновациялық технологиялар мен командаларды үйлестіре отырып қолданады.  Ережелер барлық TikTok пайдаланушылары үшінжалпы мінез-құлық кодексі болып табылады жәнеплатформадағы барлық мазмұнға қолданылады. Мәселен, мұндай саясаттар жастардың қауіпсіздігі мен игілігі, ересектерге арналған тақырыптар, ақпараттыңшынайылығы, ұсыныстар арнасын қабылдаустандарттары сынды басқа тақырыптық салаларбойынша ұйымдастырылған және әр бөлімдеқолданушылар рұқсат етілген мазмұн бойыншаанықтамаларды, түсініктемелерді мен нақтымысалдары бар қосымша ақпараттарды ала алады. Қазіргі таңда әлем бойынша TikTok-та қолданушылардың қауіпсіздігіне 40 мыңнан астамадам жұмыс істеп отыр.

TikTokтың мазмұнды модерациялау тәсілі төрт тіректентұрады:

1. Ережелерге қайшы келетін контенттердіплатформадан жою
2. Ересектерге арналған мазмұнды тек ересекпайдаланушылар (18 жас және одан жоғары) көреалатындай жас шектеуі.
3. Ұсыныстар арнасы үшін мазмұнды қабылдаустандарттарын сақтау.
4. Қауымдастыққа ақпараттар, пайдалы құралдармен ресурстар ұсыну.

TikTok өз қауымдастығы алдында ашықтықтық пен есеп беруді қамтамасыз етіп отыру мақсатындажойылған бейнероликтер мен есептік жазбалартуралы ақпаратты ұдайы жариялайды. Бұл ақпаратплатформадан жойылған мазмұнның көлемі мен сипаты туралы ақпарат беретін ҚауымдастықЕрежелерін сақтауды қамтамасыз ету есептері арқылытоқсан сайын ашылады.

Соңғы Қауымдастық ережелерін сақтаудықамтамасыз ету есебіне сәйкес,  2023 жылдыңекінші тоқсанында:

Қауымдастық      ережесін бұзғаны үшін бүкіләлемде 106.476.032 бейнеролик жойылды.      
Бейнебаяндардың      96,5%-ы белсенді түрдежойылды.

Белсенді түрде жою дегенімізбейнебаяндаржарияланбай және оған шағым түспей тұрып өшірудегенді      білдіреді.
Бейнероликтердің 90,8%-ы олар жарияланғаннанкейін 24 сағат ішінде жойылды.

Осы аралықта Қазақстанда:

Қауымдастық ережелерін бұзғаны үшін  барлығы950.247 бейнеролик жойылды.
Платформа барлық жойылған бейнероликтердің96,1%-ын белсенді түрде өшірді.
Қазақстанда  бейнебаяндардың 88,2%-ы      олар      жарияланғаннан кейін 24 сағат ішінде жойылды.

Жеткіншек жастағы қолданушылардың қауіпсіздігінқамтамасыз ету

TikTok-тың абсолютті басымдығықауымдастықтыңқауіпсіздігі мен қоса платформаның ең жаспайдаланушыларына ерекше назар аудару.  Бәріненде бұрын, TikTokбұл тек 13 және одан жоғарыжастағы қолданушыларға арналған платформа: мұндажаңа қолданушыдан туған күнін, жылын толықкөрсетуді талап ететін тіркеу формасы бар. Мұнан да бөлек, платформаның модераторлар командасыесептік жазбалар 13 жасқа толмаған балаға тиесіліболуы мүмкін белгілерді байқауға үйретілген. Егерқауіпсіздік командасы тіркелгі кішкентай балаға тиесілідеп есептесе, онда ол бұғатталады.

TikTok 13 лет  жасқа толмауына байланысты жойылғантіркелгілердің санын ашық түрде көпшіліккежариялаған ең алғашқы ірі платформа. Осылайша2023 жылдың екінші тоқсанында бүкіл әлем бойынша13 жасқа толмаған қолданушылардың 18.823.040 есептік жазбалары жойылды. Сондай-ақ платформа 18 жасқа толмаған қолданушылар үшін TikTok-тағытәжірибесі барынша қауіпсіз әрі жасына сәйкес болуынкепілдендіру мақсатында көптеген шектеулер енгізді. Мысалы:

Әдепкіде 16 жасқа толмағандарға арналғантіркелгілер жеке болып табылады;
16 жасқа толмаған қолданушылар жариялағанбейнебаяндарды жүктеуге болмайды;
TikTok жеке хабар алмасу қызметі 16 жастан асқаннемесе одан жоғары тіркелген тіркелгі иелерінеғана қолжетімді;
Тікелей хабарларды 18 жастан асқан және оданүлкендер ғана жүргізе алады;
Тек 18 жастан асқан қолданушылар ғана виртуалдысыйлықтарды сатып ала алады, жібереді немесеқабылдай алады.

Ата-аналары жеткіншектерге қалай көмектесеалады

TikTok жас қолданушылардың цифрлы игілігінқамтамасыз етуге айтарлықтай күш жұмсап отырғанкезеңде, жасөспірімдердің қауіпсіздігін қамтамасыз етубарысында ата-аналардың рөлі де аса маңызды. Жаңадан бастағандар үшін TikTok қолданбалардүкендерінде 12+ деген рейтингке ие және кез келгената-ана пайдаланушының жасына сәйкес келмейтінқосымшалардың жүктелуіне жол

бермеу үшін, смартфонда қолжетімді ата-анабақылауы кіріктірілген құралдарды пайдалана алады.

Сонымен бірге TikTok жасөспірімдердің барша ата-аналарына «Отбасылық баптаулар« ата-аналықбақылаудың арнайы қызметін пайдалануды ұсынады. Бұл қызмет ата-аналарға жасөспірімдердің TikTok-ты қолдану параметрлерін баптауға мүмкіндік береді. Ересек адам өз есептік жазбасын 13 жастағы немесеодан үлкен баланың есептік жазбасыменбайланыстыру арқылы төмендегі мәселелерді шешеалады:

TikTok-ты пайдалану үшін күндізгі шектеулердіорнатып, жасөспірім push-хабарландырулар ала алмау уақытын шешу.
Қауіпсіздік режимін пайдалану арқылыжасөспірімнің орынсыз немесе жасына сәйкескелмеуі мүмкін мазмұнға қол жеткізуін шектеу.
Жасөспірімнің есептік жазбасы жеке немесе ашықболатынын анықтау.
Жасөспірімге біреулердің хабарлама жіберумүмкіндігін шектеңіз немесе хабар алмасумүмкіндігін толығымен өшіру.
Сіздің жеткіншегіңіздің бейнебаянына кім пікір жазаалатынын анықтау.

Мұнан да бөлек, «Отбасылық баптауларға» арналғанкілт сөзді сүзгілеудің жаңа қызметі ата-аналарғажасөспірімдердің жасына сәйкес келмейтін мазмұндыкөруіне жол бермеу үшін арнайы кілт сөздерді анықтаумүмкіндігін береді.

TikTok ата-аналарды жасөспірімдердің қосымшаныпайдалану тәжірибесін барынша жағымды етуінекөмектесу үшін «Отбасылық баптауларды» пайдалануғашақырады. Алайда «Отбасылық баптаулар» жасөспірімдердің жеке құпиясын қамтамасыз етумақсатында, ата-аналарға олардың жеке хабарларыннемесе жасөспірімдер көрген бейнебаяндар тарихынкөруге рұқсат бермейтінін атап өту маңызды.

Цифрлы игілік

Платформа қолданушыларға TikTok-ты пайдалануғаолардың қанша уақыт жұмсайтынын, сондай-ақ баршааудиторияға сәйкес келмейтін мазмұнды шектеугежәне жақсырақ түсініп, бақылауға көмектесетінкөптеген құралдар мен ресурстарды ұсынады:

Күнделікті экран уақытықолданушыға күн сайынTikTok-та қанша уақыт өткізгісі келетінін шешугемүмкіндік беретін қызмет. 13 пен 17 жасаралығындағы жасөспірімдер үшін бұл әдепкіпараметр бойынша1 сағатқа тең.

Экран уақыты жолағықолданушыларға TikTok-ты қанша және қашан пайдаланатынын көруге мүмкіндікберетін қызмет.

Үзілісбұл қосымшада белгілі бір уақыт өткенненкейін қолданушыны үзіліс жасауға шақыратынқызмет.
Қауіпсіз режим – бұл кең аудиторияға сәйкескелмеуі мүмкін мазмұнды көрсетуді шектейтінпараметр.
Қосымшадағы хабарландыруларды өшіружұмысжәне сабақ кезінде зейін қоюға көмектеседі немесеұйқы мен демалысты бұзбайды. Бұл параметр кейбір қолданушылар үшін әдепкіде қосылады:

 13 пен 15 жас аралығындағы жасөспірімдер үшінәдепкіде хабарландыру дыбысын өшіру уақыты 21:00-ден 8:00-ге дейін орнатылған.

 16  жастан бастап 17 жас аралығындағыжасөспірімдер үшін әдепкіде хабарландыру дыбысынөшіру уақыты 22:00-ден 8:00-ге дейін орнатылған.

TikTok туралы

TikTokбұл қысқа бейнебаяндар жасауға арналғанжетекші қосымша. Біздің мақсатымызадамдардышығармашылыққа шабыттандырып, бақытқа бөлеу.

Другие новости

Back to top button